Organisatiestructuur:

Centrale coördinatie/verbinding
(voorzitter) Marc Coenen
(vice-voorzitter) Richard Klinkers

Financiën (penningmeester)
Maurice Schrooten

Administratie en correspondentie (secretaris)
Els Donders


Werkgroepen:
Leden acquisitie / lidmaatschap borging

Frank Scheepers & Richard Klinkers

Zakelijke activiteiten
Guus Henssen & Ivo Croes

Sociale activiteiten (wensboom / initiatieven)
Leida Wetzels & Annemiek Heijnders

Communicatie en digitaal beheer
Marc Coenen